Wakacyjne strzelanie dla wszystkich

Nie potrzeba żadnych zezwoleń i licencji!!!

W niedzielę 8 lipca 2018 r. od godz. 11:00 na strzelnicy w Proboszczowie będzie można wziąć udział w otwartym treningu strzeleckim oraz zachwycać się, wystawionymi przez nasz Klub, bardzo oryginalnymi jednostkami broni.

Każdy bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie będzie mógł skorzystać z dostępnej broni podczas treningu, aby przekonać się o ich indywidualnych zaletach.

Należy przestrzegać regulaminu strzelnicy i słuchać prowadzącego strzelanie i instruktora Mirosława Schreibera.
Dodatkowo będzie można zrobić sobie zdjęcie z bronią, posilić się przy ognisku, przejść darmowe szkolenie z obsługi broni, inne.