Sporty walki

Zaletami uprawiania sportów walki – judo, sambo, samoobrona itp., stało się rozważanie dotyczące wzmacniania i ulepszania:
– poczucia własnej wartości
– samooceny
– zdyscyplinowania
– relacji społecznych
– nawyków higienicznych
– frekwencji szkolnej
– ocen szkolnych

Z praktyki wynika, że tego typu sporty hamują i osłabiają:
– zachowania agresywne
– złe postawy
– znęcanie się nad innymi
– przeklinanie
– zachowania destrukcyjne

Ćwiczenia fizyczne od dawna były uznawanie za skuteczny środek poprawiający zdrowie, walczący z depresją i innymi chorobami psychicznymi. Także za ten typ aktywności dzieci, która rozwija różne umiejętności i daje im szerszy krąg znajomości.

Sporty walki są oczywiście taką formą aktywności, ale jest także czymś znacznie szerszym. Stają się drogą do rozwijania własnej osobowości, i to nie tylko w sensie rozwoju fizycznego, ale także emocjonalnego i społecznego. Tego typu sport uznaje się za drogę do rozwoju społeczeństwa poprzez rozwój każdego z jego członków.

Uprawianie tego typu sportu pomoże twojemu dziecku rozwijać swoje uzdolnienia, ale także zredukować nadwagę, jeśli ona wystąpi. Pomoże także w rozwoju relacji społecznych, co będzie widoczne w kontaktach z innymi dziećmi. Sporty walki są sportem kontaktowym i istnieje potencjalna możliwość urazu. Dzieci bardzo szybko uczą się, że należy szanować rywala. Jeżeli rzucisz przeciwnika z niepotrzebnie dużą siła, może on odpłacić ci tym samym następnym razem. Dzieci uczą się również empatii, co pomaga przeciwdziałać przemocy i znęcaniu się.

Kluby dające możliwość trenowania tego rodzaju sportów są miejscem, gdzie odnajdujemy elementy dyscypliny i „fair-play”. Jest to bardzo korzystne dla dzieci, które uczą się właściwych zachowań, samokontroli i właściwej dyscypliny. Są oczywiście na treningach momenty bardziej swobodne i wtedy dzieci mogą robić to, co jest naturalne dla ich wieku, czyli bawić się.

Zdobywanie kolejnych stopni, pasów jest metodą nagradzania wysiłków i postępu w umiejętnościach. Ma to dużą wartość we wzmacnianiu własnego wizerunku i pomaga dzieciom w łączeniu wysiłku z rezultatem. Stopni w judo nie dostaje się w prezencie, trzeba na nie zapracować. Dzieci mają świadomość, że jeśli będą czynić postępy, zdobędą kolejny pas. Taka lekcja przydaje się także w życiu poza sportowym.

Kimona, w których się trenuje muszą być czyste i schludne. Także trenujące dzieci powinny być czyste i schludne, a przecież tego pragną rodzice. Bliski kontakt fizyczny na treningach nie pozostawia miejsca na brudne i śmierdzące stroje, a takie nawyki przydają się życiu codziennym.

Tu nie ma miejsca dla przemocy, ani niegrzecznego języka. Takie ograniczenia są pomocne dla dzieci w ocenie niewłaściwych zachować i zwrotów. To co uchodzi na placu zabaw nie jest właściwe w Klubie. Trenerzy podkreślają także, że rzuty i trzymania nauczone w klubie nie są do stosowania poza klubem.

Podsumowując, tego typu sporty walki jak judo, sambo, itp. zakreślają granice zachowania dzieci. Te sporty tworzą unikatowe środowisko, ucząc dzieci określonych umiejętności w wyjątkowy sposób. Szkoły są zgodne w twierdzeniu, że uprawianie tego rodzaju sportów jest dobre dla uczniów, nie tylko jako zbiór określonych ćwiczeń, ale także jako element wysiłków edukacyjnych, takich jak kampanie antyprzemocowe.

Jako rodzic, będziesz mógł łatwo stwierdzić w praktyce opisane zalety i zrozumieć wielki wpływ tego rodzaju sportów na właściwy rozwój swojego dziecka.