Strzelectwo

Zakres treningu strzeleckiego obejmuje szkolenie strzeleckie z broni palnej i prowadzone jest na pięciu poziomach zaawansowania i obejmuje strzelania:

 • przygotowawcze,
 1. przeznaczone dla rozpoczynających szkolenie strzeleckie,
 2. strzela się na skupienie na odległościach do 15 metrów – decyduje prowadzący strzelanie,
 3. strzelanie odbywa się głównie w postawie stojącej – decyduje prowadzący strzelanie,
 4. prowadzący strzelanie decyduje do jakiego celu odbywa się strzelanie przygotowawcze,
 5. czas trwania strzelania ustala prowadzący strzelanie.
 • statyczne,
 1. strzelania na dystansie do 25 metrów,
 2. pierwsze strzelania prowadzi się z odległości nie bliższej niż 5 metrów do celu,
 3. czas trwania strzelania ustala prowadzący strzelanie,
 4. o zwiększeniu dystansu – docelowo do 25 metrów – do celu decyduje prowadzący strzelanie,
 • szybkie,
 1. charakteryzują się określonym oraz krótkim czasem ich trwania,
 2. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych, o czym decyduje prowadzący strzelanie,
 3. strzelania szybkie zaleca się prowadzić pojedynczo, szczególnie w początkowym okresie szkolenia,
 4. o postawie strzeleckiej decyduje prowadzący strzelanie,
 • dynamiczne,
 1. strzelania dynamiczne charakteryzują się strzelaniem do jednego lub kilku celów ustawionych na różnych odległościach,
 2. tego typu trening strzelecki wymaga różnych postaw strzeleckich i zmian stanowiska strzeleckiego, o czym decyduje prowadzący strzelanie,
 3. przemieszczanie się zgodnie z zasadami taktyki ustalonymi z prowadzącym strzelanie,
 4. w treningu wykorzystywanie naturalnych lub sztucznych osłon,
 5. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych,
 6. strzelania dynamiczne w początkowym okresie szkolenia prowadzone są pojedynczo, następnie parami, aż do strzelania zmianą,
 • sytuacyjne.
 1. strzelania sytuacyjne charakteryzują się koniecznością rozpoznania celu i podjęcia decyzji o oddaniu strzału,
 2. strzelający przemieszcza się z bronią gotową do strzału, zgodnie z zasadami taktyki uzgodnione z prowadzącym strzelanie,
 3. w treningu wykorzystywanie naturalnych lub sztucznych osłon,
 4. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych,
 5. strzelania sytuacyjne prowadzi się pojedynczo lub w zespole.

Aby doskonalić się, dodatkowym atutem są zajęcia treningu bezstrzałowego oraz umiejętność rozłożenia i złożenia broni, czyszczenia, obsługi, drobnych napraw.