Otwarte Strzelanie – marzec 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na Otwarte Strzelanie!!!
Zapraszamy w niedzielę 27.03.20222 r. na strzelnicę do Proboszczowa.
Jesteśmy otwarci na wszystkich – młodych, średnich i starszych w dowolnej konfiguracji koleżeńskiej, rodzinnej itp., którzy nie posiadają własnej broni oraz tych, którzy broń posiadają – również czarnoprochową.
Zasady takie same jak zawsze:
– słuchamy prowadzącego strzelanie i instruktora,
– wstęp na strzelnicę bezpłatny,
– przeszkolenie z obsługi broni bezpłatne,
– ognisko w miejscu wyznaczonym,
– jeśli jesteś po alkoholu i innych środkach wpływających na świadomość to nie postrzelasz.