Strzelanie w Proboszczowie

Już jutro, czyli w niedzielę, 20-go września 2020 r. odbędzie się otwarte strzelanie na strzelnicy w Proboszczowie.
Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie. Możesz posiadać broń – wszelkiego rodzaju lub nie. Uprawnienia też nie są potrzebne.
Chętni będą mogli sobie postrzelać z pistoletów, karabinów, strzelby lub małokalibrowego kbks-u.
Płaci się tylko za ilość wystrzelonej amunicji. Żadne komercyjne opłaty nie są u nas pobierane!!!
Zapraszamy od godz. 12.00.
Należy przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz słuchać bezwzględnie prowadzącego strzelanie.
Prowadzący strzelanie i instruktor – Mirosław Schreiber.
Zapraszamy!!!