Zebranie Zarządu Klubu – maj 2016

Zebranie odbyło się w dniu 05.05.2016 r. w Bolesławcu. i uczestniczyło w nim trzech członków zarządu:

  • Prezes: Mirosław Schreiber,

  • Sekretarz: Krzysztof Szwej,

  • Skarbnik: Szymon Kelm.

Zebranie miało na celu – poprzez uchwałę – upełnomocnienie Prezesa Klubu Sportowego Granica pana Mirosława Schreiber do jednoosobowego przedstawicielstwa przed instytucjami organów państwowych, prywatnych, innych.

Uchwała została w głosowaniu jawnym przyjęta jednogłośnie, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się.