Strzelanie i pokaz broni w Proboszczowie!!!

U nas możesz strzelać bez żadnych zezwoleń i licencji!!!
 
W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. od godz. 12:00 na strzelnicy w Proboszczowie będzie można wziąć udział w otwartym treningu strzeleckim, na którym będzie również można zapoznać się z bardzo oryginalnymi jednostkami broni.
Dodatkowo będzie można zrobić sobie zdjęcie z bronią, ognisko, przejść darmowe szkolenie z obsługi broni, inne.
 
Każdy bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie będzie mógł skorzystać z dostępnej broni podczas treningu, aby przekonać się o ich indywidualnych zaletach.
 
Należy przestrzegać regulaminu strzelnicy i słuchać prowadzącego strzelanie i instruktora Mirosława Schreibera.