Otwarte Zawody Strzeleckie

Klub Sportowy Granica zaprasza na otwarte zawody strzeleckie , które odbędą się na strzelnicy w Proboszczowie dnia 29.12.2019 r.
W zawodach może uczestniczyć każdy chętny – z własną bronią lub bez.

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów:

Otwarte Zawody Strzeleckie
Klub Sportowy Granica

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych zawodników.
2. Organizator zawodów: Klub Sportowy Granica z Bolesławca.
3. Termin i miejsce zawodów: 29.12.2019 r. godz. 12.00 – strzelnica w Proboszczowie, powiat złotoryjski, gmina Pielgrzymka.
4. Konkurencje:
a) Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu 6 strzałów 15 m, czas 15 sekund.
b) Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu 6 strzałów 25 m, czas 1 minuta.
c) Pistolet/rewolwer bocznego zapłonu 6 strzałów 15 m, czas 15 sekund.
d) Pistolet/rewolwer bocznego zapłonu 6 strzałów 25 m, czas 1 minuta.
e) Karabin centralnego zapłonu 6 strzałów 50 m, czas 25 sekund.
f) Karabin centralnego zapłonu 6 strzałów 50 m, czas 1 minuta.
g) Karabin bocznego zapłonu 6 strzałów 25 m, czas 1 minuta.
h) Karabin bocznego zapłonu 6 strzałów 50 m, czas 1 minuta.
i) Strzelba gładkolufowa „Breneka” 5 strzałów 25 m, czas 30 sekund.
j) Strzelba gładkolufowa „Breneka” 5 strzałów 50 m, czas 1 minuta.
k) Pistolet/rewolwer czarnoprochowy 5 strzałów 25 metrów, czas 1 minuta.
l) Karabin czarnoprochowy 5 strzałów 50 metrów, czas 5 minut.
5. Uczestnictwo: członkowie PZSS oraz osoby chętne do uczestnictwa w zawodach.
6. Klasyfikacja: sumowana ilość punktów wszystkich konkurencji.
7. Nagrody: dyplomy i medale.
8. Zasady bezpieczeństwa: uczestników zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym oraz regulamin strzelnicy. Zacięcia broni usuwane są wyłącznie przez prowadzących Zawody.
9. Zgłoszenia: bezpośrednio na strzelnicy u organizatora.
10. Broń i amunicja: własna lub organizatora na ustalonych zasadach.
11. Koszty uczestnictwa: startowe za jedną konkurencję 5 zł dla Członków Klubu, a 10 zł dla osób z zewnątrz. Osoby bez własnej broni opłacają dodatkowo za każdą konkurencję 10 zł za broń i amunicję bocznego zapłonu, 15 zł za broń i amunicję centralnego zapłonu – pistolet, 25 zł za broń i amunicję centralnego zapłonu do karabinu, 25 zł za broń i amunicję breneka.
12. Różne: Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje organizator zawodów – są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
PDF –>zawody-29.12.2019