Otwarte strzelanie – zapraszamy!!!

Sportowo i rekreacyjnie w miłej atmosferze niedzielne strzelanie 20 października 2019 r. na strzelnicy w Proboszczowie. Zaczynamy od godziny 12.00.

Można będzie również zachwycać się, wystawionymi przez nasz Klub oryginalnymi jednostkami broni oraz bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie będzie mógł skorzystać z dostępnej broni, aby przekonać się o ich indywidualnych zaletach.

Należy przestrzegać regulaminu strzelnicy i słuchać prowadzącego strzelanie i instruktora Mirosława Schreibera.

Dodatkowo będzie można zrobić sobie zdjęcie z bronią, posilić się przy ognisku, przejść darmowe szkolenie z obsługi broni, inne.
ZAPRASZAMY!!!