Otwarte strzelanie na 4!!!

Już jutro czyli w niedzielę 13-go października 2019 r. odbędzie się otwarte strzelanie na 4!!! – cztery rodzaje broni.
Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek do Proboszczowa na strzelnicę!!! Możesz posiadać broń – wszelkiego rodzaju lub nie. Uprawnienia też nie są potrzebne.
Chętni będą mogli sobie postrzelać – pistolety, karabiny, strzelba i małokalibrowe kbks-y.
Płaci się tylko za ilość wystrzelonej amunicji. Żadne inne komercyjne opłaty nie są u nas pobierane!!!
Zapraszamy od godz. 12.00.
Każdy bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie będzie mógł wziąć udział, jedynie należy przestrzegać regulaminu strzelnicy oraz słuchać bezwzględnie prowadzącego strzelanie.
Prowadzący strzelanie i instruktor – Mirosław Schreiber.
Zapraszamy!!!