Otwarte Strzelanie dla wszystkich!!!

Zapraszamy na naszą strzelnicę w Proboszczowie, na której odbędzie się Otwarte Strzelanie.
Niedziela 10.10.2021 r. od godz. 12:00. w Proboszczowie.
Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy nie posiadają własnej broni oraz tych, którzy broń posiadają – również czarnoprochową.
– Słuchamy prowadzącego strzelanie i instruktora,
– wstęp na strzelnicę bezpłatny,
– przeszkolenie z obsługi broni bezpłatne,
– ognisko w miejscu wyznaczonym,
– jeśli jesteś po alkoholu i innych środkach wpływających na świadomość to wybierz inne miejsce.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie strzelali, którzy już strzelali, którzy strzelają i to bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie.