Na dobrą pogodę tylko strzelanie!!!

Zapraszamy na strzelnicę do Proboszczowa.
Niedziela 15 listopada 2020 r. od godziny 12:00 odbędzie się kolejne otwarte strzelanie dla wszystkich chętnych.
Zasady, które u nas panują są dalej takie same:
– wejście na strzelnicę jest bezpłatne,
– uczestnik nie płaci za wynajęcie broni,
– uczestnik nie płaci za opiekę instruktora,
– zwierzęta trzymane wyłącznie pod nadzorem,
– zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu i po środkach odurzających,
– stosowanie się ściśle do poleceń prowadzącego,
– posiadanie dokumentu tożsamości.
Dodatkowo będzie można zrobić sobie zdjęcia z bronią, posilić się przy ognisku – prowiant we własnym zakresie, przejść darmowe szkolenie z obsługi broni, inne.
Należy przestrzegać regulaminu strzelnicy i słuchać prowadzącego strzelanie i instruktora Mirosława Schreibera.
ZAPRASZAMY!!!