Komunikat!!!

W czasie od 18 do 31 lipca 2017 został wprowadzony czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie całego województwa dolnośląskiego.
Oznacza to, że żadne zawody, treningi strzeleckie, wystawy broni, ani nawet zakup broni w tym czasie nie będzie możliwy na obszarze całego województwa.
Oczywiście zakaz jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu, bo uzasadnieniem jest to, że w tym czasie cytuję „Wprowadzenie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni z pewnością przyczyni się do tego, a także zapobiegnie ewentualnym przypadkom dostania się broni posiadanej legalnie w ręce osób nieuprawnionych.” To jest uzasadnienie ludzi, którzy piastują obecnie wysokie stanowiska państwowe. Takie rzeczy oczywiście nie występują w środowisku, ale każdy powód dobry pod przykrywką bezpieczeństwa publicznego.
 
Dlatego w lipcu skorzystać ze strzelnicy będzie można tylko do 18 lipca 2017 r. Kolejne możliwe strzelania treningowe, rekreacyjne itp. będą możliwe dopiero od 1 sierpnia 2017 r.