Jest pogoda = Otwarte Strzelanie

Zapraszamy w niedzielę 13.06.2021 r. od godz. 12:00 na strzelnicę do Proboszczowa. Odbędzie się Otwarte Strzelanie, co oznacza, że każdy będzie mógł wziąć udział. Każdy oznacza, że bez względu na wiek, płeć i zaawansowanie. Nie posiadasz własnej broni? Możesz strzelać z naszej – bez zezwolenia, licencji itp.
Bezwzględny zakaz wstępu po alkoholu, z alkoholem i po wszelkich środkach oddziałujących na świadomość.